IZMEDJU DVA RIMA

ILI IZMEDJU DVE RIME?


"TRENJE JE NA OVAKVIM MESTIMA NAJINTENZIVNIJE" , kako bi rekao Milo Lompar ili je to bio Mile Lojpur?

MILE LOJPUR - JEDAN, 

MILO LOMPAR DVA